De jongerenweek is een initiatief van zes vrijwilligers.
We willen de kosten voor deelname zo laag mogelijk houden. Doordat wij geen stichting zijn komen we niet in aanmerking voor subsidie.

Donaties zijn van harte welkom.

reknr:
114066833
tnv: Mark Kipp

Donatie of sponsoring in ‘natura’ is ook van harte welkom. Gedurende de week kunnen wij ook diverse materialen e.d. gebruiken. Dus uw ondersteuning aanvaarden wij in dank.
(Neem als u dat wenst contact op met Mark Kipp 06 51 07 51 48)