Van zondag 19 tot zondag 26 augustus 2007 organiseren wij op Terschelling een jongerenweek met als thema: “Wij hebben wat te vertellen”.
Geïnspireerd door omgang met de jeugd én publicaties over 'nieuwetijdskinderen' gaan wij 12 jongelui van 13-15 jaar - die elkaar niet/nauwelijks kennen - bij elkaar brengen met als eindopdracht: "Maak een presentatie waarbij jullie laten zien hoe de wereld er over 10 jaar uitziet".

Onze overtuiging is dat de jeugd van nu een bijdrage gaat leveren aan een mooie(re) toekomst. Vaak beoordelen wij de jongeren op de buitenkant. Ook lijkt het wel of zij vaak de aansluiting missen met de huidige maatschappij. Daarnaast zie je regelmatig dat jongeren niet gehoord worden. En die kans willen wij hen nu geven. Daarvoor organiseren wij een projectweek, die we vorm geven door actief bezig te zijn met muziek, (schilder-)kunst, toneel en veel buitenactiviteiten. Op de laatste zaterdag zal de jeugdgroep haar presentatie geven, waarin zij op hun geheel eigen wijze aan ons laten zien/voelen/horen hoe zij denken dat onze wereld er over 10 jaar uitziet!

Belangrijk in deze week is dat er voor de deelnemende jeugd een veilige omgeving is, waar ze zichzelf mogen én kunnen zijn, hun kwaliteiten kunnen ontplooien en hun grenzen mogen  verleggen. Niks is gek of raar en ieder mag zichzelf zijn. Op deze wijze kan het voor allen een geslaagde week worden met veel plezier!

Het hoogtepunt is dus de afsluiting waarbij zij hun visie op de toekomst gaan presenteren.
En dat alles op Terschelling, een waddeneiland dat veel inspiratie geeft. We eten en overnachten bij de Stayoke. We beschikken daar ook over een plenaire zaal, waar we ons regelmatig terug kunnen trekken. De hele week worden (video-)opnames gemaakt en ook zal de (plaatselijke) media hier aandacht aan geven.

Kortom: een projectweek, inspirerend, cool, vet én nog spannend ook!